your body in good hands

your sports center

Szuwarowa Street 1
30-384 Kraków

e-mail: info@cascada.com.pl
phone: 12 262 76 45, 12 262 76 46

Swimming pool, fitnessMon - Fr: 10:00 - 22:00
Sat - Sun: 9:00 - 21:00
Gym, tenis, squash, sports hallMon - Sun: 6:00 - 22:00

 

 POTWIERDZENIE ZREALIZOWANIA WZGLĘDEM KLIENTÓW OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ART. 13 RODO

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zmianie ulegną obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania wejdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO”.

Chcieliśmy zawiadomić Panią/Pana jako naszego klienta, że dostosowaliśmy nasze rozwiązania techniczne i organizacyjne do RODO i jednocześnie przekazać Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą INTER-PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000497279), 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 24/55, adres do korespondencji: Cascada Centrum Sportowe, 30-384 Kraków, ul. Szuwarowa 1.
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego, że wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową lub w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej mamy prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, które to dwie przesłanki, na gruncie RODO, dają nam prawo do przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie swoim zaufanym podwykonawcom oraz partnerom, którzy współpracują z CASCADĄ przy prowadzeniu Centrum Sportowego CASCADA (tj. podmiotom świadczącym dla CASCADY usługi sportowe które składają się na aktualną ofertę handlową CASCADY, usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, prawne itp.).
 4. Pani/Pana dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas, jako Administratora Pani/Pana danych osobowych prawo:
 1. żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przeniesienia danych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych wykonanie usługi/dostawy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 2. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są u nas profilowane, zatem nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.

Powołaliśmy zespół ds. ochrony danych osobowych, więc pytania/wnioski lub informacje w zakresie Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować pod adres:                           odo@inter-bud.pl.